Επιστροφή Φ.Π.Α.

Οι παραγωγοί μπορούν να παραλαμβάνουν μέσω του  «ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥ – ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» την επιστροφή του Φ.Π.Α. από την πώληση των προϊόντων τους.