Πετ

Οι φιάλες PET είναι διαφανείς, ελαφριές και σχετικά αεροστεγείς.

H Πατραϊκή χρησιμοποιεί φιάλες PET χωρητικότητας 1.5 ltr., 3 ltr. και 5 ltr.