Πιστοποιήσεις

Οι εξαιρετικές ποικιλίες σταφυλιού σε συνδυασμό με τις  ευνοϊκές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, τη μακρόχρονη οινοποιητική παράδοση της Εταιρίας, το σύγχρονο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό, επιτρέπουν στην Πατραϊκή να παράγει υψηλής ποιότητας οίνους.

Η παραγωγική διαδικασία είναι πιστοποιημένη με ISO:9001, ISO:22000 και AGRO 2.2, που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων.