Οινοποιείο

Η Πατραϊκή Οινοποιία λειτουργεί σήμερα 2 οινοποιεία, της Άνθειας και του Μύρτου (με το δεύτερο να λειτουργεί εποχικά και επικουρικά), 1 εμφιαλωτήριο και μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους με αποθηκευτική ικανότητα περίπου 20.000 τόνων, καλύπτοντας μία έκταση  46.500 m2.

Έχοντας σύγχρονο κι επαρκή εξοπλισμό, η Πατραϊκή Οινοποιία επιτυγχάνει να πουλάει σε Ελλάδα κι εξωτερικό περισσότερες από 1.000.000 φιάλες κρασιού και περισσότερες από 200.000 συσκευασίες PET και ασκών, ξεπερνώντας σε σύνολο τους 5.000 τόνους ετησίως.