Διοικητικό συμβούλιο

Στον Αγροτικό Συνεταιρισμό με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ – ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ»  ”Πατραϊκή 1918″, σύμφωνα με το καταστατικό του, η διοίκησή του ασκείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο ανά τετραετία.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Παρασκευόπουλος Δημήτριος  – Πρόεδρος
Γερασιμόπουλος Παναγιώτης  – Αντιπρόεδρος
Μπαρής Ιωάννης – Γραμματέας
Μαρτζάκλης Ζώης  – Μέλος
Κυριακόπουλος Άγγελος  – Μέλος
Κωνσταντινόπουλος Δημήτριος  – Ταμίας
Κατριμπούζας Διονύσιος  – Μέλος