Διοικητικό συμβούλιο

Στον Αγροτικό Συνεταιρισμό με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ – ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ»  «Πατραϊκή 1918», σύμφωνα με το καταστατικό του, η διοίκησή του ασκείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο ανά τετραετία.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Παρασκευόπουλος Δημήτριος  – Πρόεδρος
Γερασιμόπουλος Παναγιώτης  – Αντιπρόεδρος
Κυριακόπουλος Άγγελος – Γραμματέας
Μυλωνάς Γεώργιος – Ταμίας
Μπαρής Ιωάννης  – Μέλος
Λαλιώτης Παναγιώτης  – Μέλος
Κουσαθανά Ολυμπία  – Μέλος