ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Ε. Α. Α. Σ. ΠΑΤΡΩΝ καλεί τους αμπελουργούς της περιοχής που ενδιαφέρονται να παραδώσουν σταφύλια στον συνεταιρισμό, μέχρι και την Τρίτη 14 Αυγούστου 2018 να ενημερώσουν την υπηρεσία για τις ποικιλίες σταφυλιών και τις ποσότητες που επιθυμούν να παραδώσουν, στα τηλέφωνα 2610 362 709 – 710.
Πρόσθετες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 362 720.

Πάτρα , 30 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημ. Παρασκευόπουλος