Ανακοίνωση προς τους αμπελοκαλλιεργητές

Ο Ε.Α.Α.Σ. Πατρών Πατραϊκή 1918, ανακοινώνει στους αμπελοκαλλιεργητές παραγωγούς του, ότι από 01/01/2017 δεν θα γίνεται καμία οικονομική συναλλαγή (εξόφληση σταφυλιών κ.λ.π.) χωρίς την κατάθεση, μόνο για την πρώτη φορά, ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ (ακόμη και μηδενικής) έτους 2016.

Η κατάθεση και παραλαβή της δήλωσης θα γίνεται με απόδειξη παραλαβής από την Υπηρεσία μας.

 

   Πάτρα, 16 Δεκεμβρίου 2016

                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                    ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ