“Οργάνωση Παραγωγών ΟΕΦ”

Στη μακρόχρονη παράδοσή της, η “Πατραϊκή 1918′′ έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις σε εγχώριους και διεθνείς διαγωνισμούς. Οι εξαιρετικές συνθήκες της περιοχής, η μακρόχρονη πείρα και το μεράκι των ανθρώπων της, ο σύγχρονος εξοπλισμός και το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελούν τους βασικούς παράγοντες της μέχρι σήμερα επιτυχίας του Ελαιοκομικού- Αμπελουργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Πατρών και της ευρείας γκάμας προϊόντων του. Ωστόσο, οι αυξανόμενες απαιτήσεις τις αγοράς δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό. Για το λόγο αυτό, η προσπάθεια βελτίωσης και αναβάθμισης είναι συνεχής.

Σε αυτή τη λογική εντάσσεται η σύσταση της Οργάνωσης Παραγωγών του ΕΑΑΣ Πάτρας που αριθμεί 317 ελαιοπαραγωγούς και η συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Εργασίας ΟΕΦ σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 611/2014 για την τριετία 2015-18.

Μέσα από την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων που ήδη είναι σε εξέλιξη, η Οργάνωση στοχεύει στην ενίσχυση των ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών της ελαιοκαλλιέργειας και κατ’ επέκταση την εκπαίδευση των παραγωγών που συμμετέχουν σε αυτή, στα φιλοπεριβαλλοντικά πρωτόκολλα, τις σωστές μεθόδους καλλιέργειας και της παραγωγής ανώτερων ποιοτικά προϊόντων.

 Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

  1. 1.      Έργα πρακτικής επίδειξης των τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας που έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του τοπίου, όπως η βιολογική, η ορθολογική και η ολοκληρωμένη γεωργία

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με έμφαση στους στόχους:

  • Να προωθήσει ένα μοντέλο παραγωγής ελιάς το οποίο θα σέβεται το περιβάλλον, θα είναι οικονομικά βιώσιμο και θα διατηρεί τις πολλαπλές δραστηριότητες της γεωργίας, δηλαδή τις κοινωνικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές πλευρές της.
  • Να εξασφαλίζει μία αειφορική παραγωγή από υγιείς ελιές υψηλής ποιότητας με ελάχιστη παρουσία υπολειμμάτων εντομοκτόνων.
  • Να προστατεύει την υγεία των αγροτών όσον αφορά το χειρισμό των αγροχημικών.
  • Να προωθεί και να διατηρεί υψηλή βιοποικιλότητα στο οικοσύστημα της ελιάς και τις γειτονικές περιοχές.
  • Να δίνει προτεραιότητα στην χρήση φυσικών ρυθμιστικών μηχανισμών.
  • Να διατηρεί και να προάγει τη μεγάλη διάρκειας γονιμότητα του εδάφους.
  • Να ελαχιστοποιεί την μόλυνση του νερού, εδάφους και αέρα.

Στην παρούσα δραστηριότητα, η ΟΕΦ επιδιώκει την πιστοποίηση της Ομάδας Παραγωγών σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1 και AGRO 2.2/3 του AGROCERT, την εκπαίδευσή τους σε θέματα σχετικά με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής καθώς και την ετήσια Πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης.

 2.      Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας

Προβλέπονται έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, τη μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος και τρόπους μείωσης επιπτώσεων στο περιβάλλον.

 3.      Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή

Με την προμήθεια του κατάλληλου γεωργικού εξοπλισμού για τους παραγωγούς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 4.      Παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, την ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία, στις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών, τα ελαιοτριβεία και τα συσκευαστήρια σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων

Η εν λόγω δραστηριότητα στοχεύει στην παροχή τεχνικής βοήθειας αφενός για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας του ελαιολάδου κατά την παραλαβή και αφετέρου στη βελτίωση της ποιότητας και τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας του ελαιολάδου κατά την αποθήκευση.

Αυτό θα επιτευχθεί και με τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού μεταφοράς και αποθήκευσης του ελαιολάδου.

 5.      Δημιουργία και βελτίωση των εργαστηρίων ανάλυσης παρθένου ελαιολάδου

Με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού.

 6.      Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία και την επισήμανση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή

Η Ο.Ε.Φ. θέλοντας να διαφυλάξει την ποιότητα του ελαιολάδου θα εφαρμόσει Σύστημα Ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο παραγωγού. Όλοι οι παραγωγοί της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης της Ο.Ε.Φ. κατά τη διάρκεια της τριετίας θα συμμετάσχουν και στην ομάδα ιχνηλασιμότητας τηρώντας καταγραφές σε ειδικό τετράδιο ιχνηλασιμότητας ώστε να γνωρίζει η ΟΕΦ ανά πάσα στιγμή την ποσότητα του καρπού που συγκομίστηκε, σε ποιο ελαιοτριβείο μεταφέρθηκε για ελαιοτρίβηση, πότε και πόση ποσότητα και πόσο ελαιόλαδο παρήχθη.

 7.      Δράσεις επικοινωνίας

Το εύρος των δραστηριοτήτων της ΟΕΦ για την ενδυνάμωση της ελαιοκαλλιέργειας και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της όπως αυτά επιτυγχάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας θα γνωστοποιηθεί μέσα από στοχευμένες δράσεις προβολής και επικοινωνίας.