ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΟΙΝΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΣ

 

Ο Ε.Α.Α.Σ. Πατρών ζητά να προσλάβει Οινολόγο για το οινοποιείο του στην Πάτρα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο Οινολόγου ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Επιθυμητή μετεκπαίδευση και μεταπτυχιακές σπουδές στην οινολογία.

Απαραίτητη η εμπειρία τουλάχιστον επί διετία.

Αμοιβή βάσει προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν έως και την 15η Ιουλίου ε.ε., στην έδρα της εταιρείας ή στο email : οδός Ανθείας αρ.38 Πάτρα , ΤΚ 26332 , τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 – βιογραφικό σημείωμα

– πτυχίο σπουδών

– πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος οινολόγου

– τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές και μετεκπαιδεύσεις

– πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ,με περιγραφή των αρμοδιοτήτων  και καθηκόντων.

 ( Τα δικαιολογητικά που θα καταθέτουν σε αντίγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα ).

   Μετά τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθούν ατομικές συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων.

 Η ανάληψη των καθηκόντων του οινολόγου θα πρέπει να γίνει εντός του μηνός Ιουλίου.

 Πρόσθετες πληροφορίες στα τηλ. 2610 362701 ή 2610 362732, fax: 2610 362707, email: coopatra@otenet.gr

 

 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ