εξισωτική αποζημίωση 2014 και Άρθρο 68 (θεωρημένα μητρώα αιγοπροβάτων)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όσοι κτηνοτρόφοι έχουν υποβάλλει για το έτος 2014 αίτηση εξισωτικής αποζημίωσης ή αίτηση για συμμετοχή στα μέτρα 3, 4 και 5 της ειδικής στήριξης του ΑΡΘΡΟΥ 68 Καν. (ΕΚ) 73/2009 και δεν έχουν φέρει τα θεωρημένα μητρώα αιγοπροβάτων (παλιό και νέο), να τα προσκομίσουν στα γραφεία του Συνεταιρισμού, οδός Ανθείας 38 Πάτρα, έως στις 31/1/2015.

Σημειώνεται ότι ο διοικητικός έλεγχος των μητρώων είναι απαραίτητος ώστε να δοθεί στους δικαιούχους η ειδική ενίσχυση του Άρθρου 68, αλλά και για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της εξισωτικής αποζημίωσης.

  

 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ – ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ