ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ – ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ   ΠΑΤΡΩΝ» 

κατά την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο θα προβεί σε συγκέντρωση ελαιολάδου.

 

Προσεχώς θα ανακοινώσουμε αναλυτικά την διαδικασία της συγκέντρωσης.

 

 

Ε.Α.Α.Σ.  ΠΑΤΡΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Παρασκευόπουλος Δημήτριος