Διοικητικό συμβούλιο

Στον Αγροτικό Συνεταιρισμό με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ – ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ»  ”Πατραϊκή 1918″, σύμφωνα με το καταστατικό του, η διοίκησή του ασκείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο ανά τετραετία.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Παρασκευόπουλος Δημήτριος  – Πρόεδρος
Γερασιμόπουλος Παναγιώτης  – Αντιπρόεδρος
Μπαρής Ιωάννης – Γραμματέας
Καλογερόπουλος Νικόλαος  – Ταμίας
Κυριακόπουλος Άγγελος  – Μέλος
Μαρτζάκλης Ζώης  – Μέλος
Λαλιώτης Παναγιώτης  – Μέλος